Úvod Vytápění v průmyslu Solární systémy Podklady pro návrh Tepelná čerpadla Kotelny Kontakty

Solární systémy

Pro ekonomický ohřev TUV a podporu vytápění montujeme solární systémy. Stáhněte si náš propagační materiál. (7,2 MB)

V poslední době dochází k závratnému růstu ceny všech energií. Existuje však energie, která nás obklopuje, jejíž zdroj je schopen fungovat ještě miliony let a která je zdarma a všem dostupná. Jedná se o energii solární. Je to energie ekologická a ekonomická zároveň. I když Česká republika není zrovna tropickou oblastí, je zde dle dosavadních měření délka slunečního svitu v rozmezí 1400 až 1700 hodin za kalendářní rok. Solární kolektory, které umožňují tuto energii ze Slunce jímat a dále využívat, již nachází uplatnění pro ohřev vody a podporu vytápění v rodinných domech, rekreačních objektech a zahradních bazénech. V poslední době je však možno pozorovat zvýšený zájem o instalaci solárních panelů i na obytných a panelových domech, ubytovacích zažízeních, firmách, sociálních a zdravotnických zařízeních.

Pricip získání tepelné energie solárními systémy je velmi jednoduchý. Černý matný povrch kolektorů pohlcuje dopadající energii a zahřívá se. Získané teplo pak předává vodě, která je buď otopná nebo teplá užitková.Solární kolektor by měl být umístěný co nejblíže místa spotřeby, aby se maximálně zabránilo tepelným ztrátám v rozvodném potrubí, které z tohoto důvodu musí být opatřeno účinnou tepelnou izolací. Nejvýhodněnjší orientace kolektorů je na jih a jihozápad ve sklonu 35°-50°.

K vytápění nebo ohřevu vody samotné kolektory nestačí. K funkčnímu přenosu energie s minimálními ztrátami je potřeba použít kompletní solární systém. Solární systém se skládá z jednoho či více solárních panelů, zásobníku, tepelného vyměníku (většinou zabudovaného v kotli, který ohřívá vodu při nedostatku slunečního svitu), oběhového čerpadla, expanzní nádoby, potrubí a regulačních prvků.

Solární systém je účinné opatření, jak snížit provozní náklady.

Veškeré specializované práce zajistíme vlastními pracovníky. Kompletnost služeb zahrnuje zpracování technického návrhu včetně cenové kalkulace,výběr vhodných solárních systémů, studii ekonomické výhodnosti solárního systému, bezplatnou a nezávaznou návštěvu domovních schůzí, zpracování kompletní projektvé dokumentace, dodávku, kompletaci a montáž zařízení, napojení na regulaci, uvedení do provozu a vystavení všech potřebných protokolů a revizí.

Dále naše firma umožní ve spolupráci s firmou LAPČÁK GROUP s.r.o. vytvořit ideální model financování. Připravíme pro vás veškeré podklady, formuláře, vyřídíme potřebné dokumenty pro získání dotace z programu Zelená úsporám.